divendres, 25 de gener del 2019

TAXIIIIII !!!

Foto de lavanguardia .com


Barcelona ha viscut uns dies frenètics amb la vaga dels taxistes causada per problemes de competència amb els vehicles VTC d'empreses de servei de transport personalitzat amb cotxe i xofer. Altres capitals s'hi han afegit com Madrid. El govern central ha dimitit de regular legalment aquests serveis i ho ha delegat a les CC.AA.

Convertit el tema en "patata calenta", la Generalitat sembla que ha estat la primera en intentar un pacte legislatiu per solucionar el problema, però amb descontent evident d'ambdues parts. Què faran les altres CC.AA.

Evidentment es tracta de dos serveis diferents i penso caldria una legislació més acurada i específica, feta sense tantes presses ni pressions

- La Cooperativa del Taxi és des de fa temps un monopoli d'àmbit municipal, on s'incorporen empreses i autònoms en equilibri no estable, amb un sistema de llicències discutit sengles vegades. El seus serveis poden demanar-se per telèfon, per demanda al mig del carrer, o en estacions de taxi repartides per tota la ciutat on el torn està regulat. Normalment la demanda del servei és immediat.

- Les VTC són empreses sorgides al'entorn d'una aplicació informàtica i els seus serveis són sol·licitats per telèfon mòbil. Normalment fan serveis programats i també a demanda espontània. No tenen permís de "caçar" clients circulant per la ciutat ni tenen parades/estacions específiques d'esperar la demanda.

Dins aquestes dues maneres de treballar sorgeixen necessitats laborals que voldrien trencar fronteres. Uns potser en el futur tindran aplicacions per mòbil però volen mantenir el monopoli del servei, limitant per Llei l'expansió del negoci de la competència. Altres voldrien tenir capacitat de poder captar clientela circulant per la ciutat i estar permanentment geolocalitzats.

No es pot legislar a la lleugera

La Generalitat de Catalunya té una oportunitat de comportar-se com "Estat". Li han donat les competències en aquest tema. És el seu moment. El poder legislatiu del Parlament hauria de posar-se les piles, discutir el decret o el·laborar una llei pertinent amb el suport, el més ampli possible, de tots els grups parlamentaris. No és una qüestió menor atès que implica uns models econòmics diferents que entren en competència i cal que aquesta competència sigui lleial i legal.

És la seva obligació. Per això els paguem. No per fer discursos ideològics, barallar-se i insultar-se mútuament o fer declaracions intempestives. Paguem els nostres polítics perquè legislin i solucionin els temes de la ciutadania.

Se'n sortiran?. Donaran exemple a les altres CC.AA?