dilluns, 24 de juny de 2013

Bon Sant Joan

Matí calm aquest dia de Sant Joan. Els carrers de la vila es desperten silenciosos i frescals. Els falciots i orenetes amb el seu xiscle característic, es mostren actius en aquestes primeres hores cercant el primer àpat per la seva niada. Cap automòbil ha engegat el seu sorollós motor. Romanen dormits com quelonis en la seva closca metàl·lica possiblement perquè els seus conductors es retiraren tard esperant veure la primera llum de l'aurora després de la nit més curta de l'any.

Només el pas d'aquell veí que sempre surt a fer un vol en aquestes hores relaxades, pertorba agradablement el naixent dia d'estiu.

Ja hem purificat amb el foc els vells prejudicis, ja hem sacrificat els vells mobles i ha quedat neta la nostra ànima de les preocupacions i pertorbadors pensaments que hem llençat a la furiosa i afamada pira que tot ho consumeix i renova.

Bon Sant Joan Baptista, aquell que purificava amb aigua i no amb foc !